Condicions d'ús

Informació subministrada per VDOS Stochastics, S.L. basant-se en dades públiques obtingudes directament de les Societats Gestores d’Institucions d’Inversió Col·lectiva, de la CNMV i de processos propis. En tot cas la informació no ha de fer-se servir a efectes de realitzar transaccions; les dades contingudes són de caràcter informatiu, no vinculant.
No s'estan facilitant ni valorant dades financeres ni inversors del públic usuari i, per tant, el servei no comporta recomanació d'assessorament sobre el producte més adient als seus objectius ni incitació per a la subscripció, reembossament, bescanvi o traspàs de participacions.
La rendibilitat de les Institucions d’Inversió Col·lectiva no pot ser establerta per endavant; per tant les rendibilitats històriques resulten orientatives i no pressuposen rendibilitats futures.
La informació no substitueix ni modifica la continguda en els prospectes informatius, memòria i informes trimestrals que sempre prevaldran sobre aquesta i que es troben disponibles en aquest web, en el domicili de la Societat Gestora i en els registres de la CNMV, on es troben inscrits, o a través del seu web cnmv.es.
VDOS Stochastics, S.L. no tindrà obligació o cap responsabilitat per qualsevol reclamació derivada d'un ús diferent de l'anteriorment exposat de la informació presentada.