Catàleg

Fons d'inversió
Ordenar ascendentment Ordenar descendentment
Especialitat
Ordenar ascendentment Ordenar descendentment
Valor liquidatiu
Ordenar ascendentment Ordenar descendentment
Patrimoni*
Ordenar ascendentment Ordenar descendentment
Data
Ordenar ascendentment Ordenar descendentment
Rendibilitats acumulades Canvis política d'inversió Subscripció
2019
Ordenar ascendentment Ordenar descendentment
Trimestre actual
Ordenar ascendentment Ordenar descendentment

Es mostren de 1 a 30 d'un total de 232 fons Llistar tots | SegüentLlistar següents

Càlculs realitzats en divisa EUR. *En milions d'euros

SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI GARANTIT RENDA VARIABLE 13,031886 369,49 18/07 -1,02% -0,10% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI GARANTIT RENDA VARIABLE 10,001618 166,73 18/07 -0,77% -0,07% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
FIDEFONDO, FI BASE RF CURT TERMINI EUR 1.751,469308 9,76 18/07 -0,38% -0,03% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
FIDEFONDO, FI PLUS RF CURT TERMINI EUR 1.776,192390 0,89 18/07 -0,22% -0,02% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI RF CURT TERMINI EUR 8,398911 50,04 18/07 -0,11% -0,01% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI GARANTIT RENDA VARIABLE 10,071095 178,66 18/07 -0,11% 0,00% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
FIDEFONDO, FI PREMIER RF CURT TERMINI EUR 1.801,198089 · 18/07 -0,05% 0,00% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI BASE MIXT CONSERVADOR ESPANYA 8,347867 11,95 18/07 0,00% -0,02% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE RF CURT TERMINI EUR 9,288547 537,48 18/07 0,11% 0,01% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
SABADELL RENDIMIENTO, FI PYME RF CURT TERMINI EUR 9,302761 10,93 18/07 0,13% 0,01% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
SABADELL RENDIMIENTO, FI EMPRESA RF CURT TERMINI EUR 9,312209 35,93 18/07 0,14% 0,02% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS RF CURT TERMINI EUR 9,312229 533,68 18/07 0,14% 0,02% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI PYME MIXT CONSERVADOR ESPANYA 8,668132 0,08 18/07 0,15% -0,01% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
SABADELL RENDIMIENTO, FI PREMIER RF CURT TERMINI EUR 9,338814 300,71 18/07 0,18% 0,02% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI EMPRESA MIXT CONSERVADOR ESPANYA 8,742551 · 18/07 0,30% 0,01% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI PLUS MIXT CONSERVADOR ESPANYA 8,565437 2,58 18/07 0,30% 0,01% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI GARANTIT RENDA VARIABLE 13,071976 177,02 18/07 0,35% -0,03% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI GARANTIT RENDA VARIABLE 10,980383 169,98 18/07 0,43% -0,02% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI PREMIER MIXT CONSERVADOR ESPANYA 8,727382 1,06 18/07 0,52% 0,03% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
SABADELL INTERES EURO, FI BASE RF CURT TERMINI EUR 9,422446 162,53 18/07 0,55% 0,08% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
SABADELL INTERES EURO, FI PYME RF CURT TERMINI EUR 9,449642 19,10 18/07 0,58% 0,08% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
SABADELL INTERES EURO, FI EMPRESA RF CURT TERMINI EUR 9,476852 37,73 18/07 0,60% 0,08% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
SABADELL INTERES EURO, FI PLUS RF CURT TERMINI EUR 9,476835 229,96 18/07 0,60% 0,08% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
SABADELL INTERES EURO, FI PREMIER RF CURT TERMINI EUR 9,552067 86,71 18/07 0,71% 0,09% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI BASE MIXT AGRESSIU ESPANYA 9,847677 6,90 18/07 1,03% 0,15% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI PYME MIXT AGRESSIU ESPANYA 10,281128 0,07 18/07 1,20% 0,17% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI BASE ALTERNATIUS VOLATILITAT BAIXA 9,479610 3,57 17/07 1,32% 0,09% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI EMPRESA MIXT AGRESSIU ESPANYA 10,373100 · 18/07 1,37% 0,18% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI PLUS MIXT AGRESSIU ESPANYA 10,127810 1,97 18/07 1,37% 0,18% Dates de canvis política d'inversió Subscripció
SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PYME ALTERNATIUS VOLATILITAT BAIXA 9,510420 0,40 17/07 1,37% 0,10% Dates de canvis política d'inversió Subscripció