SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI BASE

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • RVI EEUU
  • 5 en una escala del 1 al 7
  • 7 años.
  • 27/05/2024
  • 2,39%
  • 16,55%

Calculadora de rendibilitats

Data d'últim canvi de política: 01/10/2021

Concepte Inici Fi
 
Data -- --
Valor liquidatiu -- --
Import -- --
Rendibilitat --
TAE --
Creixement --

Càlculs realitzats en divisa EUR.