SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI BASE

Prospecte reduït / DFI: Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)

Fitxa mensual: Descàrrega de fitxa mensual en PDF

Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Especialitat: RF EURO HIGH YIELD

Ràting VDOS: * * *

Perfil de risc: 3 en una escala de l'1 al 7

Termini indicatiu de la inversió: 3 años.

  • % 2019
    6,97%
  • % Trimestre actual
    0,12%
  • Data
    19/07/2019

Consultar premis i distincions Consultar premis i distincions
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...

Característiques

Política d'inversió

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 'Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index', representativo de los instrumentos de la renta fija 'High Yield', expresión en lengua inglesa que designa a los 'bonos de alto rendimiento' por ser también de baja calificación crediticia. El Fondo invertirá principalmente en renta fija privada y podrá invertir en deuda pública, en su caso. Priorizará los emisores domiciliados en Europa y las emisiones en euros, pero podrá invertir en emisiones en euros de emisores no europeos y en emisiones no denominadas en euros, en menor medida, aprovechando las oportunidades puntuales que presente, entre otros, el mercado de bonos de alto rendimiento estadounidense. La exposición al riesgo divisa diferente del euro no superará el 10%. La duración media de la cartera se situará entre 2 y 7 años. (*)

(*) Resum de la política d'inversió del fons; pot consultar la informació completa de la mateixa així com possibles escenaris de rendibilitat, riscos i altres advertiments destacades en el document Dades Fonamentals per a l'Inversor, prement en el següent enllaç: Consultar DFI.

Informació legal obligatòria

Prospecte reduït / DFI: Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)

Informe semestral complet: Descàrrega d'informe semestral complet en PDF (Versió en castellà)

Dades identificatives

Denominació: SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI BASE

Codi ISIN: ES0111146009

Divisa: EUR

Data de constitució: 02/04/2009

Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Grup financer: BANCO SABADELL

Entitat dipositària: BANCO DE SABADELL, S.A.

Auditor: DELOITTE, S.L.

Última valoració

Valor liquidatiu: 14,312356 EUR

Patrimoni: 12,48(En milions d'euros)

Data: 19/07/2019

Comissions

Fixa: 1,60%

Variable: 0,00%

Dipòsit: 0,05%

Subscripció: 0,00%

Reemborsament: 0,00%

Altres característiques

Inversió mínima inicial: 200,00 EUR

Inversió mínima a mantenir: 10,00 EUR

Càlculs realitzats en divisa EUR.