SABADELL EURO YIELD, FI PYME

Prospecte reduït / DFI: Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)

Fitxa mensual: Descàrrega de fitxa mensual en PDF

Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Especialitat: RFI EUROPA HIGH YIELD

Perfil de risc: 3 en una escala de l'1 al 7

Termini indicatiu de la inversió: 3 años.

  • % 2019
    5,87%
  • % Trimestre actual
    0,42%
  • Data
    22/07/2019

Consultar premis i distincions Consultar premis i distincions
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...

Característiques

Política d'inversió

El Fondo invierte principalmente en renta fija privada y podrá invertir puntualmente en Deuda Pública. Priorizará la inversión en compañías domiciliadas en Europa, pero también podrá invertir en emisiones denominadas en euros emitidas por compañías no europeas, y en emisiones no denominadas en euros, no superando la exposición a estas últimas el 20% de la exposición total. La gestión se dirigirá a obtener altos rendimientos invirtiendo en activos de renta fija corporativos, de los cuales un porcentaje significativo serán de los denominados de 'alta rentabilidad' de baja calificación crediticia (inferior a BBB-) o que carecen de rating, bajo la idea de que la prima de rentabilidad que ofrecen compensa sobradamente el mayor riesgo de impago de intereses y principal de la deuda. La duración media de la cartera se situará entre 3 - 7 años. (*)

(*) Resum de la política d'inversió del fons; pot consultar la informació completa de la mateixa així com possibles escenaris de rendibilitat, riscos i altres advertiments destacades en el document Dades Fonamentals per a l'Inversor, prement en el següent enllaç: Consultar DFI.

Informació legal obligatòria

Prospecte reduït / DFI: Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)

Informe semestral complet: Descàrrega d'informe semestral complet en PDF (Versió en castellà)

Dades identificatives

Denominació: SABADELL EURO YIELD, FI PYME

Codi ISIN: ES0184976050

Divisa: EUR

Data de constitució: 23/07/1990

Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Grup financer: BANCO SABADELL

Entitat dipositària: BANCO DE SABADELL, S.A.

Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoració

Valor liquidatiu: 20,955411 EUR

Patrimoni: 0,53(En milions d'euros)

Data: 22/07/2019

Comissions

Fixa: 1,125%

Variable: 0,00%

Dipòsit: 0,10%

Subscripció: 0,00%

Reemborsament: 0,00%

Altres característiques

Inversió mínima inicial: 10.000,00 EUR

Inversió mínima a mantenir: 10,00 EUR

Càlculs realitzats en divisa EUR.