SABADELL RENTAS, FI

  • 22/09/2021
  • ·
  • ·

Evolució del valor liquidatiu

Càlculs realitzats en divisa EUR.