SABADELL BONOS EURO, FI BASE

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • RF EUR
  • 2 en una escala del 1 al 7
  • 4 años.
  • 11/04/2024
  • -0,81%
  • -1,94%

Evolució del valor liquidatiu

Càlculs realitzats en divisa EUR.