INVERSABADELL 50, FI EMPRESA

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • MIXT MODERAT GLOBAL
  • 3 en una escala del 1 al 7
  • 4 años.
  • 19/07/2024
  • 0,29%
  • 6,06%

Anuals (%)

2024 2023 2022 2021 2020 2019
6,06% 6,49% -11,88% 11,14% 0,36% 11,06%

Trimestrals (%)

Trimestre actual 2T 2024 1T 2024 4T 2023 3T 2023
0,29% 1,20% 4,49% 4,82% -1,30%

Curt termini (%)

1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 16/09/2022
0,05% 3,57% 6,04% 9,83%

Llarg termini (%)

TAE 2 anys TAE 3 anys TAE 5 anys TAE 10 anys
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 16/09/2022
· · · ·

Càlculs realitzats en divisa EUR.