SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI BASE

Prospecte reduït / DFI: Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)

Fitxa mensual: Descàrrega de fitxa mensual en PDF

Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Especialitat: RV ESPANYA

Ràting VDOS: * * *

Perfil de risc: 6 en una escala de l'1 al 7

Termini indicatiu de la inversió: 7 años.

  • % 2021
    14,91%
  • % Trimestre actual
    0,58%
  • Data
    13/10/2021

Consultar premis i distincions Consultar premis i distincions
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...

Característiques

Política d'inversió

El Fondo invertirá en acciones cotizadas en mercados españoles, incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados. La exposición a renta variable será superior al 75% y, en condiciones normales, invertirá más del 80% de la posición dedicada a renta variable en acciones cotizadas en mercados españoles. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30%. La duración financiera de la cartera podrá oscilar entre 0 y 2 años. Asimismo se podrá invertir en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados que sean líquidos, ambos como instrumentos asimilados al resto de inversiones en renta fija. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no y pertenecientes o no al grupo de la Gestora con un objetivo de inversión congruente con la política de inversiones del Fondo. (*)

(*) Resum de la política d'inversió del fons; pot consultar la informació completa de la mateixa així com possibles escenaris de rendibilitat, riscos i altres advertiments destacades en el document Dades Fonamentals per a l'Inversor, prement en el següent enllaç: Consultar DFI.

Informació legal obligatòria

Prospecte reduït / DFI: Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)

Informe semestral complet: Descàrrega d'informe semestral complet en PDF (Versió en castellà)

Dades identificatives

Denominació: SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI BASE

Codi ISIN: ES0111092039

Divisa: EUR

Data de constitució: 13/12/2001

Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Grup financer: AMUNDI GROUP

Entitat dipositària: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

Auditor: DELOITTE, S.L.

Última valoració

Valor liquidatiu: 17,524437 EUR

Patrimoni: 44,98 (En milions d'euros)

Data: 13/10/2021

Comissions

Fixa: 2,10%

Variable: 0,00%

Dipòsit: 0,10%

Subscripció: 0,00%

Reemborsament: 0,00%

Altres característiques

Inversió mínima inicial: 200,00 EUR

Inversió mínima a mantenir: 10,00 EUR

Càlculs realitzats en divisa EUR.