SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI BASE

Prospecte reduït / DFI: Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)

Fitxa mensual: Descàrrega de fitxa mensual en PDF

Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Especialitat: MIXT AGRESSIU ESPANYA

Ràting VDOS: *

Perfil de risc: 5 en una escala de l'1 al 7

Termini indicatiu de la inversió: 5 años.

  • % 2019
    0,85%
  • % Trimestre actual
    -0,03%
  • Data
    19/07/2019

Consultar premis i distincions Consultar premis i distincions
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...

Característiques

Política d'inversió

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los Fondos de Inversión adscritos a la categoría 'Mixtos RV Europa' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. En condiciones normales, la exposición en renta variable se situará alrededor del 50% aunque podrá oscilar entre 30% - 75% en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin límite de capitalización, preferentemente en valores de emisores españoles o cotizados en mercados españoles. En condiciones normales, la renta variable española representará más del 90% de la posición en renta variable. El resto podrá invertirse en activos emitidos o negociados tanto en países de la OCDE como en países emergentes sin restricción geográfica. La exposición al riesgo divisa diferente al euro no podrá superar el 30%. (*)

(*) Resum de la política d'inversió del fons; pot consultar la informació completa de la mateixa així com possibles escenaris de rendibilitat, riscos i altres advertiments destacades en el document Dades Fonamentals per a l'Inversor, prement en el següent enllaç: Consultar DFI.

Informació legal obligatòria

Prospecte reduït / DFI: Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)

Informe semestral complet: Descàrrega d'informe semestral complet en PDF (Versió en castellà)

Dades identificatives

Denominació: SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI BASE

Codi ISIN: ES0111124030

Divisa: EUR

Data de constitució: 06/06/1997

Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Grup financer: BANCO SABADELL

Entitat dipositària: BANCO DE SABADELL, S.A.

Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoració

Valor liquidatiu: 9,829416 EUR

Patrimoni: 6,89(En milions d'euros)

Data: 19/07/2019

Comissions

Fixa: 1,90%

Variable: 0,00%

Dipòsit: 0,10%

Subscripció: 0,00%

Reemborsament: 0,00%

Altres característiques

Inversió mínima inicial: 200,00 EUR

Inversió mínima a mantenir: 10,00 EUR

Càlculs realitzats en divisa EUR.