FIDEFONDO, FI BASE

Prospecte reduït / DFI: Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)

Fitxa mensual: ND

Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Especialitat: RF CURT TERMINI EUR

Ràting VDOS: *

Perfil de risc: 1 en una escala de l'1 al 7

Termini indicatiu de la inversió: 2 años.

  • % 2021
    -1,10%
  • % Trimestre actual
    -0,31%
  • Data
    23/09/2021

Consultar premis i distincions Consultar premis i distincions
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...

Característiques

Política d'inversió

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría 'Renta Fija Corto Plazo Zona Euro' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Está previsto invertir el 100% de la cartera del fondo en Deuda del Estado denominada en €, en cualquiera de sus modalidades, emitida por el Estado Español, computándose como tal los bonos emitidos por los 'FTPymes' que cuenten con el aval del Estado, hasta el límite del 20% del patrimonio. La duración objetivo será superior a 12 meses y, en circunstancias normales, inferior a 24 meses. (*)

(*) Resum de la política d'inversió del fons; pot consultar la informació completa de la mateixa així com possibles escenaris de rendibilitat, riscos i altres advertiments destacades en el document Dades Fonamentals per a l'Inversor, prement en el següent enllaç: Consultar DFI.

Informació legal obligatòria

Prospecte reduït / DFI: Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)

Informe semestral complet: Descàrrega d'informe semestral complet en PDF (Versió en castellà)

Dades identificatives

Denominació: FIDEFONDO, FI BASE

Codi ISIN: ES0137631034

Divisa: EUR

Data de constitució: 14/12/1992

Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Grup financer: AMUNDI GROUP

Entitat dipositària: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

Auditor: DELOITTE, S.L.

Última valoració

Valor liquidatiu: 1.702,069598 EUR

Patrimoni: 8,87 (En milions d'euros)

Data: 23/09/2021

Comissions

Fixa: 0,90%

Variable: 0,00%

Dipòsit: 0,10%

Subscripció: 0,00%

Reemborsament: 0,00%

Altres característiques

Inversió mínima inicial: 200,00 EUR

Inversió mínima a mantenir: 10,00 EUR

Càlculs realitzats en divisa EUR.