SABADELL SELECCION HEDGE TOP, IICIICIL

Prospecte reduït / DFI: Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)

Fitxa mensual: Descàrrega de fitxa mensual en PDF (Versió en castellà)

Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Especialitat: FONS D'IICIL

Ràting VDOS: *

Perfil de risc: Muy Elevado

Termini indicatiu de la inversió: 7 años.

  • % 2019
    ·
  • % Trimestre actual
    ·
  • Data
    31/05/2019

Consultar premis i distincions Consultar premis i distincions
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...

Característiques

Política d'inversió

El objetivo del Fondo es crear una cartera diversificada con una volatilidad, no garantizada, de entre 2% - 5% anual y una revalorización anual, no garantizada, determinada por la suma del EURIBOR a 1 mes expresado como tasa anual, según patrocina la European Banking Federation, más 400 puntos básicos. El Fondo invertirá como mínimo el 60% de su patrimonio en IICs de Inversión Libre nacionales, en IICs extranjeras similares y en vehículos o estructuras asimilables, aunque habitualmente el porcentaje invertido en estos activos se situará en torno al 90% del patrimonio. Las IICs en las que invertirá el Fondo podrán estar gestionadas por Sabadell Asset Management, S.A., SGIIC, Sociedad Unipersonal o por terceras gestoras. El Fondo no podrá invertir más de un 10% de su patrimonio en una única IIC de las antes descritas. El número de IICs subyacentes oscilará habitualmente entre 10 y 40 IICs. (*)

(*) Resum de la política d'inversió del fons; pot consultar la informació completa de la mateixa així com possibles escenaris de rendibilitat, riscos i altres advertiments destacades en el document Dades Fonamentals per a l'Inversor, prement en el següent enllaç: Consultar DFI.

Informació legal obligatòria

Prospecte reduït / DFI: Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)

Informe semestral complet: Descàrrega d'informe semestral complet en PDF (Versió en castellà)

Dades identificatives

Denominació: SABADELL SELECCION HEDGE TOP, IICIICIL

Codi ISIN: ES0158289001

Divisa: EUR

Data de constitució: 29/05/2008

Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Grup financer: BANCO SABADELL

Entitat dipositària: BANCO DE SABADELL, S.A.

Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoració

Valor liquidatiu: 11,382348 EUR

Patrimoni: 4,30(En milions d'euros)

Data: 31/05/2019

Comissions

Fixa: 1,50%

Variable: 0,00%

Dipòsit: 0,10%

Subscripció: 0,00%

Reemborsament: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (hasta los 12 meses a partir de fecha de suscripción)

Altres característiques

Inversió mínima inicial: 200,00 EUR

Inversió mínima a mantenir: 0,00 EUR

Càlculs realitzats en divisa EUR.