SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE

Prospecte reduït / DFI: Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)

Fitxa mensual: Descàrrega de fitxa mensual en PDF

Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Especialitat: RVI HISPANOAMÈRICA

Ràting VDOS: *

Perfil de risc: 6 en una escala de l'1 al 7

Termini indicatiu de la inversió: 7 años.

  • % 2019
    17,31%
  • % Trimestre actual
    3,78%
  • Data
    19/07/2019

Consultar premis i distincions Consultar premis i distincions
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...

Característiques

Política d'inversió

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría 'RV Latinoamérica' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión.La exposición en renta variable será superior al 75%. En condiciones normales, localizará más del 75% de la renta variable en mercados de acciones radicados en países de Latinoamérica o en otros mercados que negocien activos emitidos por entidades procedentes de países latinoamericanos. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. El fondo gestiona activamente su exposición a las monedas distintas al euro pudiendo manejar el riesgo derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Las inversiones en valores de emisores de países emergentes representarán más del 75% de la posición en renta variable. (*)

(*) Resum de la política d'inversió del fons; pot consultar la informació completa de la mateixa així com possibles escenaris de rendibilitat, riscos i altres advertiments destacades en el document Dades Fonamentals per a l'Inversor, prement en el següent enllaç: Consultar DFI.

Informació legal obligatòria

Prospecte reduït / DFI: Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)

Informe semestral complet: Descàrrega d'informe semestral complet en PDF (Versió en castellà)

Dades identificatives

Denominació: SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE

Codi ISIN: ES0173827033

Divisa: EUR

Data de constitució: 20/01/2000

Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Grup financer: BANCO SABADELL

Entitat dipositària: BANCO DE SABADELL, S.A.

Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoració

Valor liquidatiu: 8,907885 EUR

Patrimoni: 5,94(En milions d'euros)

Data: 19/07/2019

Comissions

Fixa: 2,10%

Variable: 0,00%

Dipòsit: 0,10%

Subscripció: 0,00%

Reemborsament: 0,00%

Altres característiques

Inversió mínima inicial: 200,00 EUR

Inversió mínima a mantenir: 10,00 EUR

Càlculs realitzats en divisa EUR.