SABADELL EQUILIBRADO, FI BASE

Prospecte reduït / DFI: Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)

Fitxa mensual: Descàrrega de fitxa mensual en PDF

Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Especialitat: MIXT MODERAT GLOBAL

Ràting VDOS: * *

Perfil de risc: 5 en una escala de l'1 al 7

Termini indicatiu de la inversió: 5 años.

  • % 2021
    7,61%
  • % Trimestre actual
    0,03%
  • Data
    21/07/2021

Consultar premis i distincions Consultar premis i distincions
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...

Característiques

Política d'inversió

El Fondo se gestiona con el objetivo de no superar una volatilidad anual máxima del 15% e invertirá más del 50% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no invertida en IICs se invertirá en activos de renta fija pública y privada, sin restricción geográfica ni de divisa, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. La exposición a la renta variable, a través de IICs, se situará entre 25% - 75% sin límite de capitalización. Las IICs de renta variable seleccionadas invertirán en Europa Occidental y en otros mercados como EEUU, Japón o países emergentes. El Fondo también invertirá en IICs de renta variable global especializadas en temas o sectores económicos concretos y, con un límite máximo del 25% del patrimonio, en IICs especializadas que inviertan en materias primas. (*)

(*) Resum de la política d'inversió del fons; pot consultar la informació completa de la mateixa així com possibles escenaris de rendibilitat, riscos i altres advertiments destacades en el document Dades Fonamentals per a l'Inversor, prement en el següent enllaç: Consultar DFI.

Informació legal obligatòria

Prospecte reduït / DFI: Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)

Informe semestral complet: Descàrrega d'informe semestral complet en PDF (Versió en castellà)

Dades identificatives

Denominació: SABADELL EQUILIBRADO, FI BASE

Codi ISIN: ES0174436008

Divisa: EUR

Data de constitució: 13/01/2015

Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Grup financer: AMUNDI GROUP

Entitat dipositària: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

Auditor: DELOITTE, S.L.

Última valoració

Valor liquidatiu: 11,995763 EUR

Patrimoni: 295,70 (En milions d'euros)

Data: 21/07/2021

Comissions

Fixa: 1,20%

Variable: 0,00%

Dipòsit: 0,05%

Subscripció: 0,00%

Reemborsament: 0,00%

Altres característiques

Inversió mínima inicial: 30,00 EUR

Inversió mínima a mantenir: 10,00 EUR

Càlculs realitzats en divisa EUR.