SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF (Versió en castellà)
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • RF EUR
  • 3 en una escala del 1 al 7
  • 4 años.
  • 20/02/2024
  • -1,27%
  • -1,27%

Calculadora de rendibilitats

Data d'últim canvi de política: 22/12/2014

Concepte Inici Fi
 
Data -- --
Valor liquidatiu -- --
Import -- --
Rendibilitat --
TAE --
Creixement --

Càlculs realitzats en divisa EUR.