SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF (Versió en castellà)
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • RF EUR
  • 3 en una escala del 1 al 7
  • 4 años.
  • 20/02/2024
  • -1,27%
  • -1,27%

Anuals (%)

2024 2023 2022 2021 2020 2019
-1,27% 6,45% -16,33% -3,07% 3,78% 4,96%

Trimestrals (%)

Trimestre actual 4T 2023 3T 2023 2T 2023 1T 2023
-1,27% 6,59% -1,95% -0,16% 2,02%

Curt termini (%)

1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 22/12/2014
0,19% 2,67% 4,41% 4,57%

Llarg termini (%)

TAE 2 anys TAE 3 anys TAE 5 anys TAE 10 anys
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 22/12/2014
-4,48% -4,61% -1,70% ·

Càlculs realitzats en divisa EUR.