SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI PREMIER

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
  • 5 en una escala del 1 al 7
  • 6 años.
  • 19/07/2024
  • 3,03%
  • 2,02%

Evolució del valor liquidatiu

Càlculs realitzats en divisa EUR.