SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI PREMIER

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
  • 5 en una escala del 1 al 7
  • 6 años.
  • 19/07/2024
  • 3,03%
  • 2,02%

Anuals (%)

2024 2023 2022 2021 2020 2019
2,02% 23,51% 2,27% 14,69% -10,24% 11,24%

Trimestrals (%)

Trimestre actual 2T 2024 1T 2024 4T 2023 3T 2023
3,03% 1,08% -2,03% 9,36% 0,18%

Curt termini (%)

1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 29/07/2022
0,71% 4,65% 9,12% 9,13%

Llarg termini (%)

TAE 2 anys TAE 3 anys TAE 5 anys TAE 10 anys
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 29/07/2022
· · · ·

Càlculs realitzats en divisa EUR.