SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • RFI USD
  • 4 en una escala del 1 al 7
  • 5 años.
  • 10/08/2022
  • 2,98%
  • 1,81%

Evolució del valor liquidatiu

Càlculs realitzats en divisa EUR.