SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • RFI USD
  • 4 en una escala del 1 al 7
  • 5 años.
  • 10/08/2022
  • 2,98%
  • 1,81%

Anuals (%)

2022 2021 2020 2019 2018 2017
1,81% 3,66% -1,43% 7,64% 3,39% -10,56%

Trimestrals (%)

Trimestre actual 2T 2022 1T 2022 4T 2021 3T 2021
2,98% 1,66% -2,75% 1,54% 2,44%

Curt termini (%)

1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 18/03/2015
-1,50% 2,55% 4,82% 4,20%

Llarg termini (%)

TAE 2 anys TAE 3 anys TAE 5 anys TAE 10 anys
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 18/03/2015
-0,14% 1,24% 2,57% ·

Càlculs realitzats en divisa EUR.