SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI BASE

  • 08/09/2022
  • ·
  • ·

Evolució del valor liquidatiu

Càlculs realitzats en divisa EUR.