SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI BASE

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • MIXT CONSERVADOR GLOBAL
  • 3 en una escala del 1 al 7
  • 3 años.
  • 18/05/2022
  • -3,19%
  • -7,31%
  • Destacat per Sabadell Asset Management

Anuals (%)

2022 2021 2020 2019 2018 2017
-7,31% -0,75% · · · ·

Trimestrals (%)

Trimestre actual 1T 2022 4T 2021 3T 2021 2T 2021
-3,19% -4,26% 0,23% -0,22% 0,16%

Curt termini (%)

1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: -
-1,94% -3,80% -7,42% -6,06%

Llarg termini (%)

TAE 2 anys TAE 3 anys TAE 5 anys TAE 10 anys
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: -
· · · ·

Càlculs realitzats en divisa EUR.