INVERSABADELL 50, FI BASE

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • MIXT MODERAT GLOBAL
  • 3 en una escala del 1 al 7
  • 4 años.
  • 20/02/2024
  • 1,41%
  • 1,41%

Evolució del valor liquidatiu

Càlculs realitzats en divisa EUR.