INVERSABADELL 50, FI BASE

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • MIXT MODERAT GLOBAL
  • 3 en una escala del 1 al 7
  • 4 años.
  • 07/06/2023
  • 0,13%
  • 2,77%

Anuals (%)

2023 2022 2021 2020 2019 2018
2,77% -12,49% 10,36% -0,31% 10,29% -8,22%

Trimestrals (%)

Trimestre actual 1T 2023 4T 2022 3T 2022 2T 2022
0,13% 2,63% 1,17% -3,13% -8,20%

Curt termini (%)

1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 16/09/2022
0,84% 0,46% 0,13% ·

Llarg termini (%)

TAE 2 anys TAE 3 anys TAE 5 anys TAE 10 anys
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 16/09/2022
· · · ·

Càlculs realitzats en divisa EUR.