INVERSABADELL 50, FI BASE

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • MIXT MODERAT GLOBAL
  • 3 en una escala del 1 al 7
  • 4 años.
  • 20/02/2024
  • 1,41%
  • 1,41%

Anuals (%)

2024 2023 2022 2021 2020 2019
1,41% 5,75% -12,49% 10,36% -0,31% 10,29%

Trimestrals (%)

Trimestre actual 4T 2023 3T 2023 2T 2023 1T 2023
1,41% 4,64% -1,47% -0,06% 2,63%

Curt termini (%)

1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 16/09/2022
1,76% 4,69% 6,24% 4,29%

Llarg termini (%)

TAE 2 anys TAE 3 anys TAE 5 anys TAE 10 anys
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 16/09/2022
· · · ·

Càlculs realitzats en divisa EUR.