SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE

  • 11/05/2022
  • ·
  • ·

Evolució del valor liquidatiu

Càlculs realitzats en divisa EUR.