SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI BASE

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • RVI EMERGENTS
  • 4 en una escala del 1 al 7
  • 7 años.
  • 12/07/2024
  • 2,38%
  • 11,45%

Evolució del valor liquidatiu

Càlculs realitzats en divisa EUR.