SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI EMPRESA

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • RVI EMERGENTS
  • 6 en una escala del 1 al 7
  • 7 años.
  • 23/11/2022
  • -0,52%
  • -12,26%

Evolució del valor liquidatiu

Càlculs realitzats en divisa EUR.