SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI EMPRESA

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF (Versió en castellà)
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • RVI EMERGENTS
  • 4 en una escala del 1 al 7
  • 7 años.
  • 22/09/2023
  • -1,53%
  • -0,18%

Anuals (%)

2023 2022 2021 2020 2019 2018
-0,18% -11,40% 18,08% 8,98% 15,69% -7,62%

Trimestrals (%)

Trimestre actual 2T 2023 1T 2023 4T 2022 3T 2022
-1,53% 0,07% 1,30% 0,46% -3,71%

Curt termini (%)

1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 27/05/2022
0,08% -1,19% -0,22% -3,28%

Llarg termini (%)

TAE 2 anys TAE 3 anys TAE 5 anys TAE 10 anys
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 27/05/2022
· · · ·

Càlculs realitzats en divisa EUR.