SABADELL COMMODITIES, FI BASE

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • MATÈRIES PRIMERES
  • 5 en una escala del 1 al 7
  • 7 años.
  • 08/09/2021
  • ·
  • ·
  • Destacat per Sabadell Asset Management

Evolució del valor liquidatiu

Càlculs realitzats en divisa EUR.