SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI BASE

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • ALTERNATIUS VOLATILITAT BAIXA
  • 3 en una escala del 1 al 7
  • 3 años.
  • 17/05/2022
  • -1,00%
  • -1,59%
  • Destacat per Sabadell Asset Management

Evolució del valor liquidatiu

Càlculs realitzats en divisa EUR.