SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI BASE

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • ALTERNATIUS VOLATILITAT BAIXA
  • 3 en una escala del 1 al 7
  • 3 años.
  • 17/05/2022
  • -1,00%
  • -1,59%
  • Destacat per Sabadell Asset Management

Anuals (%)

2022 2021 2020 2019 2018 2017
-1,59% 2,03% 1,32% 1,39% -4,44% 1,02%

Trimestrals (%)

Trimestre actual 1T 2022 4T 2021 3T 2021 2T 2021
-1,00% -0,59% 0,89% 0,40% 0,64%

Curt termini (%)

1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: -
-1,28% -0,81% -1,38% -0,44%

Llarg termini (%)

TAE 2 anys TAE 3 anys TAE 5 anys TAE 10 anys
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: -
1,99% 0,60% -0,20% ·

Càlculs realitzats en divisa EUR.