INVERSABADELL 25, FI BASE

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • MIXT CONSERVADOR GLOBAL
  • 3 en una escala del 1 al 7
  • 3 años.
  • 10/08/2022
  • 3,93%
  • -5,33%

Anuals (%)

2022 2021 2020 2019 2018 2017
-5,33% 3,97% -0,81% 4,70% -4,78% 0,98%

Trimestrals (%)

Trimestre actual 2T 2022 1T 2022 4T 2021 3T 2021
3,93% -6,43% -2,65% 1,29% -0,22%

Curt termini (%)

1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 14/02/2020
2,16% 1,19% -3,01% -5,16%

Llarg termini (%)

TAE 2 anys TAE 3 anys TAE 5 anys TAE 10 anys
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 14/02/2020
0,25% · · ·

Càlculs realitzats en divisa EUR.