SABADELL PLANIFICACION, FI PREMIER

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • MIXT CONSERVADOR GLOBAL
  • 2 en una escala del 1 al 7
  • 3 años.
  • 12/07/2024
  • 1,27%
  • 3,88%

Anuals (%)

2024 2023 2022 2021 2020 2019
3,88% 5,39% -9,40% 5,43% -0,01% 5,35%

Trimestrals (%)

Trimestre actual 2T 2024 1T 2024 4T 2023 3T 2023
1,27% 0,47% 2,10% 4,67% -1,04%

Curt termini (%)

1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 23/09/2022
1,20% 3,04% 4,07% 7,95%

Llarg termini (%)

TAE 2 anys TAE 3 anys TAE 5 anys TAE 10 anys
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 23/09/2022
· · · ·

Càlculs realitzats en divisa EUR.