SABADELL RENDIMIENTO, FI SUPERIOR

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • RF CURT TERMINI EUR
  • 1 en una escala del 1 al 7
  • 1 año.
  • 27/05/2024
  • 0,58%
  • 1,64%
  • Destacat per Sabadell Asset Management

Calculadora de rendibilitats

Data d'últim canvi de política: 29/04/2022

Concepte Inici Fi
 
Data -- --
Valor liquidatiu -- --
Import -- --
Rendibilitat --
TAE --
Creixement --

Càlculs realitzats en divisa EUR.