SABADELL RENDIMIENTO, FI SUPERIOR

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • RF CURT TERMINI EUR
  • 1 en una escala del 1 al 7
  • 1 año.
  • 22/09/2023
  • 0,89%
  • 2,09%
  • Destacat per Sabadell Asset Management

Evolució del valor liquidatiu

Càlculs realitzats en divisa EUR.