SABADELL RENDIMIENTO, FI SUPERIOR

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • RF CURT TERMINI EUR
  • 1 en una escala del 1 al 7
  • 1 año.
  • 22/04/2024
  • 0,21%
  • 1,27%
  • Destacat per Sabadell Asset Management

Anuals (%)

2024 2023 2022 2021 2020 2019
1,27% 3,21% -0,58% -0,32% -0,08% ·

Trimestrals (%)

Trimestre actual 1T 2024 4T 2023 3T 2023 2T 2023
0,21% 1,06% 1,03% 0,95% 0,75%

Curt termini (%)

1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 29/04/2022
0,29% 1,03% 2,10% 3,87%

Llarg termini (%)

TAE 2 anys TAE 3 anys TAE 5 anys TAE 10 anys
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 29/04/2022
· · · ·

Càlculs realitzats en divisa EUR.