SABADELL RENDIMIENTO, FI SUPERIOR

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • RF CURT TERMINI EUR
  • 1 en una escala del 1 al 7
  • 1 año.
  • 26/05/2023
  • 0,45%
  • 0,88%
  • Destacat per Sabadell Asset Management

Anuals (%)

2023 2022 2021 2020 2019 2018
0,88% -0,58% -0,32% -0,08% · ·

Trimestrals (%)

Trimestre actual 1T 2023 4T 2022 3T 2022 2T 2022
0,45% 0,43% 0,70% -0,42% -0,61%

Curt termini (%)

1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 29/04/2022
0,20% 0,57% 1,13% 0,81%

Llarg termini (%)

TAE 2 anys TAE 3 anys TAE 5 anys TAE 10 anys
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 29/04/2022
· · · ·

Càlculs realitzats en divisa EUR.