SABADELL PLANIFICACION, FI PLUS

 • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
 • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
 • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
 • MIXT CONSERVADOR GLOBAL
 • 3 en una escala del 1 al 7
 • 3 años.
 • 01/02/2023
 • 2,63%
 • 2,63%
 • Destacat per Sabadell Asset Management

Política d'inversió

Se ha acordado modificar la tasa aplicable sobre el valor de la inversión de cada partícipe en el Fondo los días 31 de enero, 30 de abril, 31 de julio y 31 de octubre, o siguiente día hábil, que determina el importe bruto de los reembolsos obligatorios que se realizan con periodicidad trimestral. Dicha tasa, que hasta ahora era del 1,60% anual (0,40% trimestral), en adelante pasa a ser del 3% anual (0,75% trimestral). (*)

(*) Resum de la política d'inversió del fons; pot consultar la informació completa de la mateixa així com possibles escenaris de rendibilitat, riscos i altres advertiments destacades en el document Dades Fonamentals per a l'Inversor, prement en el següent enllaç: Consultar KID.

Informació legal obligatòria

Comissions

 • 0,95%
 • 0,00%
 • 0,05%
 • 0,00%
 • 0,00%

Dades identificatives

 • SABADELL PLANIFICACION, FI PLUS
 • ES0182544025
 • EUR
 • 28/09/2018
 • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
 • AMUNDI GROUP
 • BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
 • DELOITTE, S.L.

Última valoració

 • 9,847725 EUR
 • 183,61 (En milions d'euros)
 • 01/02/2023

Altres característiques

 • 100.000,00 EUR
 • 100.000,00 EUR

Càlculs realitzats en divisa EUR.