SABADELL PLANIFICACION, FI PLUS

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • MIXT CONSERVADOR GLOBAL
  • 3 en una escala del 1 al 7
  • 3 años.
  • 23/11/2022
  • 2,57%
  • -7,74%
  • Destacat per Sabadell Asset Management

Anuals (%)

2022 2021 2020 2019 2018 2017
-7,74% 5,16% -0,26% 5,09% · ·

Trimestrals (%)

Trimestre actual 3T 2022 2T 2022 1T 2022 4T 2021
2,57% -2,48% -5,21% -2,69% 1,55%

Curt termini (%)

1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 23/09/2022
2,62% · · ·

Llarg termini (%)

TAE 2 anys TAE 3 anys TAE 5 anys TAE 10 anys
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 23/09/2022
· · · ·

Càlculs realitzats en divisa EUR.