SABADELL PLANIFICACION, FI PLUS

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • MIXT CONSERVADOR GLOBAL
  • 2 en una escala del 1 al 7
  • 3 años.
  • 22/09/2023
  • -0,70%
  • 0,90%
  • Destacat per Sabadell Asset Management

Evolució del valor liquidatiu

Càlculs realitzats en divisa EUR.