SABADELL PLANIFICACION, FI PLUS

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • MIXT CONSERVADOR GLOBAL
  • 3 en una escala del 1 al 7
  • 3 años.
  • 23/11/2022
  • 2,57%
  • -7,74%
  • Destacat per Sabadell Asset Management

Evolució del valor liquidatiu

Càlculs realitzats en divisa EUR.