SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI BASE

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • RF EUR
  • 2 en una escala del 1 al 7
  • 3 años.
  • 19/06/2024
  • -0,30%
  • -1,42%

Evolució del valor liquidatiu

Càlculs realitzats en divisa EUR.