SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI BASE

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • RF EUR
  • 2 en una escala del 1 al 7
  • 3 años.
  • 07/06/2023
  • -0,20%
  • 1,78%

Anuals (%)

2023 2022 2021 2020 2019 2018
1,78% -3,38% 4,48% -0,06% 2,76% -1,79%

Trimestrals (%)

Trimestre actual 1T 2023 4T 2022 3T 2022 2T 2022
-0,20% 1,99% 0,62% -3,75% -2,66%

Curt termini (%)

1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 09/06/2017
-0,12% 1,51% -2,13% -2,87%

Llarg termini (%)

TAE 2 anys TAE 3 anys TAE 5 anys TAE 10 anys
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 09/06/2017
0,36% 1,95% 1,12% ·

Càlculs realitzats en divisa EUR.