SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI BASE

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • RF EUR
  • 2 en una escala del 1 al 7
  • 3 años.
  • 19/06/2024
  • -0,30%
  • -1,42%

Anuals (%)

2024 2023 2022 2021 2020 2019
-1,42% 4,25% -3,38% 4,48% -0,06% 2,76%

Trimestrals (%)

Trimestre actual 1T 2024 4T 2023 3T 2023 2T 2023
-0,30% -1,12% 3,54% -0,96% -0,32%

Curt termini (%)

1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 09/06/2017
-0,06% 0,31% -1,70% 0,52%

Llarg termini (%)

TAE 2 anys TAE 3 anys TAE 5 anys TAE 10 anys
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 09/06/2017
0,65% 0,76% 0,90% ·

Càlculs realitzats en divisa EUR.