SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF (Versió en castellà)
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • GARANTIT RENDA FIXA
  • -
  • Hasta el día 31 de Enero de 2024.
  • 03/04/2024
  • ·
  • ·

Evolució del valor liquidatiu

Càlculs realitzats en divisa EUR.