SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • RF CURT TERMINI EUR
  • 2 en una escala del 1 al 7
  • 2 años.
  • 11/04/2024
  • -0,03%
  • 0,20%

Evolució del valor liquidatiu

Càlculs realitzats en divisa EUR.