SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • RF CURT TERMINI EUR
  • 2 en una escala del 1 al 7
  • 2 años.
  • 24/03/2023
  • 0,67%
  • 0,67%

Evolució del valor liquidatiu

Càlculs realitzats en divisa EUR.