SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • RF CURT TERMINI EUR
  • 2 en una escala del 1 al 7
  • 2 años.
  • 22/04/2024
  • 0,05%
  • 0,28%

Anuals (%)

2024 2023 2022 2021 2020 2019
0,28% 2,73% -3,49% -1,09% -0,65% -0,59%

Trimestrals (%)

Trimestre actual 1T 2024 4T 2023 3T 2023 2T 2023
0,05% 0,23% 1,64% 0,63% -0,12%

Curt termini (%)

1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 19/07/2013
0,08% 0,46% 1,73% 2,69%

Llarg termini (%)

TAE 2 anys TAE 3 anys TAE 5 anys TAE 10 anys
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 19/07/2013
0,33% -0,42% -0,55% -0,35%

Càlculs realitzats en divisa EUR.