SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • RF CURT TERMINI EUR
  • 2 en una escala del 1 al 7
  • 2 años.
  • 24/03/2023
  • 0,67%
  • 0,67%

Anuals (%)

2023 2022 2021 2020 2019 2018
0,67% -3,49% -1,09% -0,65% -0,59% -0,65%

Trimestrals (%)

Trimestre actual 4T 2022 3T 2022 2T 2022 1T 2022
0,67% -0,48% -1,15% -1,08% -0,83%

Curt termini (%)

1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 19/07/2013
0,75% 0,65% 0,42% -2,16%

Llarg termini (%)

TAE 2 anys TAE 3 anys TAE 5 anys TAE 10 anys
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 19/07/2013
-1,84% -1,35% -1,15% ·

Càlculs realitzats en divisa EUR.