SABADELL INTERES EURO, FI PLUS

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • RF CURT TERMINI EUR
  • 2 en una escala del 1 al 7
  • 2 años.
  • 20/02/2024
  • -0,24%
  • -0,24%

Evolució del valor liquidatiu

Càlculs realitzats en divisa EUR.