SABADELL INTERES EURO, FI PLUS

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • RF CURT TERMINI EUR
  • 2 en una escala del 1 al 7
  • 2 años.
  • 07/06/2023
  • 0,04%
  • 0,88%

Evolució del valor liquidatiu

Càlculs realitzats en divisa EUR.