SABADELL INTERES EURO, FI PLUS

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • RF CURT TERMINI EUR
  • 2 en una escala del 1 al 7
  • 2 años.
  • 07/06/2023
  • 0,04%
  • 0,88%

Anuals (%)

2023 2022 2021 2020 2019 2018
0,88% -3,82% -0,69% -0,58% 0,17% -0,76%

Trimestrals (%)

Trimestre actual 1T 2023 4T 2022 3T 2022 2T 2022
0,04% 0,84% -0,19% -1,65% -1,25%

Curt termini (%)

1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 17/12/2021
-0,21% 1,22% -0,10% -1,22%

Llarg termini (%)

TAE 2 anys TAE 3 anys TAE 5 anys TAE 10 anys
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 17/12/2021
· · · ·

Càlculs realitzats en divisa EUR.