SABADELL INTERES EURO, FI PLUS

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • RF CURT TERMINI EUR
  • 2 en una escala del 1 al 7
  • 2 años.
  • 22/04/2024
  • -0,03%
  • 0,08%

Anuals (%)

2024 2023 2022 2021 2020 2019
0,08% 3,78% -3,82% -0,69% -0,58% 0,17%

Trimestrals (%)

Trimestre actual 1T 2024 4T 2023 3T 2023 2T 2023
-0,03% 0,11% 2,31% 0,75% -0,16%

Curt termini (%)

1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 17/12/2021
0,00% 0,38% 2,25% 3,20%

Llarg termini (%)

TAE 2 anys TAE 3 anys TAE 5 anys TAE 10 anys
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 17/12/2021
0,56% · · ·

Càlculs realitzats en divisa EUR.