SABADELL ECONOMIA VERDE, FI PLUS

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • ECOLOGÍA
  • 4 en una escala del 1 al 7
  • 6 años.
  • 11/07/2024
  • 2,02%
  • 9,05%

Anuals (%)

2024 2023 2022 2021 2020 2019
9,05% 9,87% -15,83% 27,60% 15,50% ·

Trimestrals (%)

Trimestre actual 2T 2024 1T 2024 4T 2023 3T 2023
2,02% -0,03% 6,93% 7,07% -5,55%

Curt termini (%)

1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: -
1,04% 4,34% 11,22% 11,16%

Llarg termini (%)

TAE 2 anys TAE 3 anys TAE 5 anys TAE 10 anys
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: -
9,11% 3,89% · ·

Càlculs realitzats en divisa EUR.