SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • RF CURT TERMINI EUR
  • 1 en una escala del 1 al 7
  • 1 año.
  • 18/05/2022
  • -0,30%
  • -0,58%
  • Destacat per Sabadell Asset Management

Anuals (%)

2022 2021 2020 2019 2018 2017
-0,58% -0,52% -0,28% -0,03% -0,49% -0,10%

Trimestrals (%)

Trimestre actual 1T 2022 4T 2021 3T 2021 2T 2021
-0,30% -0,29% -0,22% -0,13% -0,08%

Curt termini (%)

1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 29/04/2022
· · · ·

Llarg termini (%)

TAE 2 anys TAE 3 anys TAE 5 anys TAE 10 anys
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 29/04/2022
· · · ·

Càlculs realitzats en divisa EUR.