SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL BASE

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • FONS D'INVERSIÓ LLIURE
  • Muy elevado
  • 7 años.
  • 18/05/2022
  • -2,50%
  • -3,56%

Anuals (%)

2022 2021 2020 2019 2018 2017
-3,56% -0,76% -6,75% 18,75% -12,34% 4,70%

Trimestrals (%)

Trimestre actual 1T 2022 4T 2021 3T 2021 2T 2021
-2,50% -1,09% -5,97% -2,88% 1,54%

Curt termini (%)

1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: -
-4,81% -3,13% -1,85% -12,04%

Llarg termini (%)

TAE 2 anys TAE 3 anys TAE 5 anys TAE 10 anys
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: -
4,11% -0,67% -2,48% ·

Càlculs realitzats en divisa EUR.