INVERSABADELL 25, FI PREMIER

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • MIXT CONSERVADOR GLOBAL
  • 2 en una escala del 1 al 7
  • 3 años.
  • 19/07/2024
  • 0,80%
  • 3,71%

Anuals (%)

2024 2023 2022 2021 2020 2019
3,71% 5,93% -10,35% 4,91% 0,08% 5,65%

Trimestrals (%)

Trimestre actual 2T 2024 1T 2024 4T 2023 3T 2023
0,80% 0,47% 2,41% 5,20% -1,24%

Curt termini (%)

1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 16/09/2022
0,51% 2,79% 4,11% 7,46%

Llarg termini (%)

TAE 2 anys TAE 3 anys TAE 5 anys TAE 10 anys
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 16/09/2022
· · · ·

Càlculs realitzats en divisa EUR.